If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

रेषीय बहुपदीने दुसऱ्या बहुपदीला भागणे

समस्या

बहुपदींचा भागाकार करा.
तुमच्या उत्तराचे स्वरूप p, left parenthesis, x, right parenthesis किंवा p, left parenthesis, x, right parenthesis, plus, start fraction, k, divided by, x, minus, 5, end fraction असे असावे येथे p, left parenthesis, x, right parenthesis ही एक बहुपदी आणि k हा एक पूर्णांक आहे.
start fraction, 5, x, cubed, minus, 22, x, squared, minus, 17, x, plus, 11, divided by, x, minus, 5, end fraction, equals
अडकले?
अडकले?