If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

रेषीय बहुपदीने दुसऱ्या बहुपदीला भागणे

समस्या

बहुपदींचा भागाकार करा.
तुमच्या उत्तराचे स्वरूप p(x) किंवा p(x)+kx5 असे असावे येथे p(x) ही एक बहुपदी आणि k हा एक पूर्णांक आहे.
5x322x217x+11x5=