If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकसामायिक समीकरणे चलाचे निरसन करून सोडविणे: टी.व्ही. आणि डी. व्ही. डी

आपण टी.व्ही. आणि डी.व्ही.डी. यांच्या वजनावर आधारित उदाहरण एकसामायिक समीकरण तयार करून सोडवूयात. साल खान आणिमोंटरे तंत्रज्ञान आणि शिक्षण संस्था द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा