तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

एकसामायिक समीकरणे वापरून शाब्दिक उदाहरणे सोडविणे (प्रगत)

समस्या

जय आणि त्याचे मुलाचे सध्याचे वय अनुक्रमे j वर्षे आणि s वर्षे आहे .
2 वर्षांपूर्वी जय यांचे वय त्यांच्या मुलाच्या वयाच्या 5 पट होते.
2 वर्षांनंतर, जयचे वय हे त्यांच्या मुलाच्या वयाच्या तीन पटीपेक्षा 8 ने अधिक असेल.
हे उदाहरण दर्शवणारी खालीलपैकी सर्वात योग्य समीकरणे निवडा.
2 उत्तरे निवडा: