If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकसामायिक समीकरणावरील शाब्दिक उदाहरणे.

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

मलिक आणि रवी यांनी धावण्याची शर्यत लावली.
त्यांच्या महत्तम वेगाची सरासरी 260, start text, space, क, ि, म, ी, space, slash, त, ा, स, end text होती. जर दुप्पट केली तर, मलिकचा महत्तम वेग हा रवीच्या महत्तम वेगापेक्षा 80, start text, space, क, ि, म, ी, slash, त, ा, स, end text ने जास्त असतो.
मलिक आणि रवी या प्रत्येकाचा महत्तम वेग किती?
मलिकचा महत्तम वेग
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start text, क, ि, म, ी, slash, त, ा, स, end text आणि रवीचा महत्तम वेग
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
 • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start text, क, ि, म, ी, slash, त, ा, स, end text होता.
अडकले?
अडकले?