If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

चलाची बदली किंमत घालून: दिलेले समीकरण रेषीयसमीकरण रुपात लिहिणे

समस्या

आपल्याकडे x आणि y मधील दोन अरेषीय समीकरणे आहेत.
{2x+y+3xy=24x+y9xy=1
खालीलपैकी कोणत्या प्रकारे किंमती घेतल्यावर दोन्ही समीकरणे रेषीय बनतील?
एक उत्तर निवडा :