If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

30-60-90 त्रिकोणावर आधारित उदाहरणे

30-60-90 त्रिकोणाच्या बाबतीत आपल्याला जे काही माहित आहे त्या आधारे थोडी उच्च काठीण्य पातळीची उदाहरणे सोडवण्याचा प्रयत्न करूयात. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा