If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 10 गणित (भारत)

युनिट 8: धडा 5

त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

एका त्रिकोणमितीय गुणोतराचे दुसऱ्या त्रिकोणमितीय गुणोतरात रुपांतर: सर्व गुणोतरे sin च्या रुपात लिहा

चला'सर्व त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेचा उपयोग करून Sin गुणोत्तरात कशी लिहावीत ते पाहूयात. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा