If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 10 गणित (भारत)

युनिट 8: धडा 5

त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

पायथागोरसच्या त्रिकोणमितीय नित्य समानतेची ओळख

चला'पायथागोरसच्या नित्यसमानतेच्या आधारे त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेची ओळख करून घेऊयात. हे आपले त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकूयात व एका गुणोत्तरावरून दुसऱ्या गुणोतराकडे जाऊयात. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा