If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 10 गणित (भारत)

युनिट 8: धडा 5

त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

त्रिकोणमितीय नित्यसमानता उदाहरणे sec, sin, आणि cos यांचा समावेश असणारी

चला 'ज्या त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेत Sec, sin, आणि cos यांचा समावेश आहे त्या कशा सिद्ध कराव्यात याचा विचार करूयात. या नित्यसमानता सिद्ध करण्याच्या विविध मार्ग आहेत. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा