If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

इयत्ता 10 गणित (भारत)

कोर्स: इयत्ता 10 गणित (भारत) > Unit 8

Lesson 5: त्रिकोणमितीय नित्यसमानता

त्रिकोणमितीय नित्यसमानतेवरील कठीण उदाहरणे

समस्या

आपल्याकडे C आणि D या दोन राशी आहेत.
C=tan(40°)cosec(40°)cosec(50°)sec(60°)D=sin2(15°)+sin2(75°)sin(30°)sin(60°)sin(90°)\begin{aligned} C &= \dfrac{\tan(40\degree)\operatorname{cosec}(40\degree)}{\operatorname{cosec}(50\degree)\sec(60\degree)}\\\\ D &= \dfrac{\sin^2(15\degree) + \sin^2(75\degree)}{\sin(30\degree)\sin(60\degree)\sin(90\degree)} \end{aligned}
कॅल्क्युलेटर न वापरता left parenthesis, 6, C, plus, square root of, 3, end square root, D, right parenthesis ची किंमत काढा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?