If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

त्रिकोणमितीच्या आधारे काटकोन त्रिकोणातील एखाद्या बाजूची लांबी काढणे

एका काटकोन त्रिकोणातील एका लघुकोनाचे माप 65° आहे; आणि पायाच्या बाजूची लांबी 5 एकक आहे, तर शिक्षक उरलेल्या दोन बाजूंची लांबी काढण्यासाठी त्रिकोणमितीय गुणोत्तराचा उपयोग करतात. साल खान आणिमोंटरे तंत्रज्ञान आणि शिक्षण संस्था द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा