If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पायथागोरसचे प्रमेय वापरून त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे काढणे

समस्या

लघुकोन असलेल्या θ साठी tan(θ)=724 .
कॅल्क्युलेटर न वापरता sec(θ) शोधा.
sec(θ)=
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4