If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पायथागोरसचे प्रमेय वापरून त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे काढणे

समस्या

लघुकोन असलेल्या theta साठी tangent, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals, start fraction, 7, divided by, 24, end fraction .
कॅल्क्युलेटर न वापरता \sec, left parenthesis, theta, right parenthesis शोधा.
\sec, left parenthesis, theta, right parenthesis, equals
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
अडकले?
अडकले?