तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

अंतराचे सूत्र (भौमातिक उपयोजन)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

A (5,8), B (2,6), C (5,4), आणि D (8,6) हे चौकोन ABCD चे शिरोबिंदू आहेत.
ABCD हा कोणत्या प्रकारचा चौकोन आहे?
टीप: सर्वात अचूक पर्याय निवडा.
एक उत्तर निवडा :