If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शाब्दिक उदाहरणे: अंकगणितीय श्रेढीच्या n पदांची बेरीज

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

सामियाने 20 मिनिटात 2,300 शब्दांचा निबंध लिहिला. तिने पहिल्या मिनिटात 20 शब्द टाईप केले.तिने पुढील प्रत्येक मिनिटाला एका विशिष्ट स्थिर संख्येने c शब्द टाईप केले.
c ची किंमत काढा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक