तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषेवरील परिमेय संख्या

समस्या

खालील संख्यारेषेचा विचार करा:
प्रत्येक बिंदूशी त्याचे मूल्य जुळेल अशा प्रकारे पत्त्यांची जुळणी करा.
1