If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

रेषीय समीकरणावरील शाब्दिक उदाहरणे (मूलभूत)

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

एक धन संख्या ही दुसर्‍या एका संख्येच्या 5 पट आहे. जर आपण दोन्ही संख्यांमध्ये 2 मिळवले तर, त्या संख्यांपैकी एक संख्या दुसर्‍या संख्येच्या 4 पट होते.
त्या दोन संख्यांपैकी लहान संख्या शोधा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?