If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वर्गांतील फरकांची ओळख

जर एखादी राशी दोन पूर्ण वर्गांच्या फरकाच्या रुपात दिसू शकत असेल, जसे a²-b², तर आपण तिचे (a+b)(a-b) असे अवयव पाडू शकतो. उदाहरणार्थ, x²-25 चे (x+5)(x-5) असे अवयव पडू शकतात. ही पद्धत (a+b)(a-b)=a²-b² या आकृतीबंधावर आधारित आहे, ज्याचा पडताळा आपण (a+b)(a-b) हे कंस सोडवून घेऊ शकतो.

संवादात सामील व्ह्यायचे आहे का?

अद्याप कोणत्याही पोस्ट नाहीत.
तुम्हाला इंग्रजी समजते का? अधिक चर्चा पाहण्याकरता खान अकॅडमीच्या इंग्रजी साइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ उतारा