If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

रचनात्मक पद्धतीने बहुपदींचे अवयव पाडणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

अवयव पाडा.
36, c, squared, minus, 84, c, d, plus, 49, d, squared, equals
अडकले?
अडकले?