If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

एकपदींचा महत्तम सामाईक विभाजक

समस्या

पुढे दिलेल्या बहुपदींमध्ये सर्वात मोठा सामाईक विभाजक कोणता आहे 6a, 8a2, आणि 14?