If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदींचे अवयव: सामाईक विभाजक/अवयव

समस्या

दिलेल्या बहुपदीमधून सर्वात मोठी एकपदी सामाईक अवयव म्हणून काढा.
20y615y4+40y2=
अडकले?
अडकले?