If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदीला एकपदीने (बाकी सह) भागणे

समस्या

चला a(x)=6x95x812x3+60, आणि b(x)=x6 मानू.
जेव्हा आपण a ला b ने भागू, आपल्याला भागाकार q आणि बाकी r मिळेल जे खालील समीकरणाचे समाधान करतील:
a(x)b(x)=q(x)+r(x)b(x),
येथे r(x) या बहुपदीची कोटी b(x) या बहुपदीच्या कोटीपेक्षा लहान आहे .
तर मग भागाकार किती, q(x)?
q(x)=
तर मग बाकी किती, r(x)?
r(x)=