तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

घातांकाच्या गुणधर्मातील आव्हाने (पूर्णांक घातांक)

समस्या

खालीलपैकी कोणती राशी 4272 या राशीशी सममूल्य आहे ?
2 उत्तरे निवडा: