If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

वारंवारता वितरण सारणी चांगल्या प्रकारे जाणून घेणे

समस्या

एका वर्गातील 19 विद्यार्थ्यांच्या वजनाची (किलोग्रॅम मध्ये) माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.
start text, व, र, ्, ग, space, end textstart text, व, ा, र, ं, व, ा, र, ि, त, ा, space, end text
30, minus, 407
40, minus, 509
50, minus, 601
60, minus, 701
70, minus, 801
left parenthesis, 50, minus, 60, right parenthesis या वर्गाची खालची मर्यादा कोणती?
एक उत्तर निवडा :