If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सूट, वाढीव किंमत, आणि कमिशन यांवर आधारित शाब्दिक उदाहरणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

जेसिकाच्या फर्निचर स्टोअरचा व्यवस्थापक नुकत्याच आलेल्या पलंगासाठी किती किंमत ठेवायची हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. पलंग dollar sign, 113, point, 00 या घाऊक किंमतीला विकत घेतला गेला आणि जेसिकाचे फर्निचर स्टोअर सर्व फर्निचरच्या किंमती घाऊक किंमतीपेक्षा 45, percent ने वाढवते.
व्यवस्थापकाने पलंग कोणत्या किंमतीला विकावा?
dollar sign, space
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?