If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

नफ्याची शेकडेवारी शोधूया

साध्या संख्या असलेल्या काही उदाहरणांचा वापर करून नफ्याची टक्केवारी शोधू या. आनंद श्रीनिवास द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा