If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शेकडा नफा आणि तोटा: शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

दिनेशच्या सेकंड-हँड स्मार्टफोनची किंमत 18,000 आहे. त्याने दुरुस्तीसाठी आणखी 1500 खर्च केले. तो अजूनही फोनच्या स्थितीवर समाधानी नव्हता आणि त्याने तो 30% तोट्याने विकला.
दिनेशने त्याचा फोन कोणत्या किंमतीला विकला?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक