If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शेकडेवारी- शाब्दिक उदाहरण: पेंग्विन

तुम्हाला या उदाहरणात टक्केवारी दिली आहे आणि टक्के द्वारे दर्शविलेली संपूर्ण संख्या शोधण्यास सांगितले आहे. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा