If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

चक्रवाढ व्याजावर आधारित शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

मला माझ्या दिवाणखान्यात झुरळाची समस्या आहे. कसे विचारू नका पण मी आज 125 झुरळे मोजली. आणि ते दररोज 20, percent दराने वाढत आहेत.
तीन दिवसांनी माझ्याकडे किती झुरळे असतील असे तुम्हाला वाटते?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
झुरळे
अडकले?
अडकले?