If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मध्यगा व शिरोलंब ओळखणे

समस्या

ABC मध्ये , D आणि E हे BC वरील असे बिंदू आहेत की, BE=CE आणि ADBC.
मध्यगा आणि शिरोलंब यांच्या बाबतीत कोणती विधाने बरोबर आहेत .?
2 उत्तरे निवडा: