If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

त्रिकोनाच्या बाह्य कोनाचे गुणधर्म समजून घ्या.

समस्या

कोनाबाबत यापैकी कोणती विधाने सत्य आहेत?
2 उत्तरे निवडा:
अडकले?
अडकले?