If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

परिमेय संख्येचा क्रम लावणे

लहानापासून मोठयापर्यंत असा क्रम लावताना सलीमने 7/3, -5/2, 0, -2, -12/4, -3.25 अश्या संख्या लिहिल्या.

व्हिडिओ उतारा