If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

संख्यारेषेवरील परिमेय संख्यांचा क्रमसंबंध

समस्या

संख्यारेषेवरील प्रत्येक बिंदूची योग्य किंमत निर्देशित करा.
उत्तर निवडण्यासाठी आकृतीवरील प्रत्येक बिंदूवर क्लिक करा. निवडी:
0, point, 73
0, point, start overline, 6, end overline
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction
अडकले?
अडकले?