If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

आयताकृती शाब्दिक उदाहरणांचे क्षेत्रफळ आणि परिमिती

समस्या

मायाला तिच्या बागेभोवती आयताकृती कुंपण बांधायचे आहे आणि तिच्याकडे 24 मीटर लाकूड आहे.
यापैकी कोणते माप मायाला सर्वात मोठे क्षेत्रफळ देईल?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?