If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

छायांकित क्षेत्रफळे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

5सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ 11सेमी×11सेमी बाजू असलेल्या आयताच्या आत आहे.
छायांकित भागाचे क्षेत्रफळ किती आहे?
तुमचे उत्तर जवळच्या शतांश स्थळापर्यंत लिहा.
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
सेमी2