If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

अपूर्णांकांचा गुणाकार: शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

प्रियाने 1, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction दिवस गिर्यारोहण केले. ती गिर्यारोहण करत असताना ती एकूण वेळाच्या start fraction, 5, divided by, 6, end fraction इतका वेळ हरवली होती.
प्रिया एका दिवसाचा किती भाग हरवून जाण्यात घालवला?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * योग्य * अपूर्णांक, जसे की 1, slash, 2 किंवा 6, slash, 10
  • एक * अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 10, slash, 7 किंवा 14, slash, 8
दिवस
अडकले?
अडकले?