If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

अपूर्णांकांच्या भागाकाराचे आकलन

'llआपण संख्यारेषा वापरून, व्यस्त प्रमाणानुसार गुणाकार करणे म्हणजेच भागाकार करणे हे स्पष्ट करू. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा