If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सरळव्याज: शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

अल्लाउद्दीनच्या जादूच्या बॅगमध्ये 12 सोन्याची नाणी आहेत. जिनी त्याला सांगतो की त्याच्या जादूच्या बॅगमध्ये असलेल्या प्रत्येक 100 सोन्याच्या नाण्यांमागे त्याला दरवर्षी 25 जादा सोन्याची नाणी मिळतील.
किती वर्षांनंतर अल्लाउद्दीनच्या बॅगेत 21 सोन्याची नाणी असतील?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
वर्षे
अडकले?
अडकले?