If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शेकडा नफा आणि तोटा: शाब्दिक उदाहरणे

समस्या

दिनेशच्या सेकंड-हँड स्मार्टफोनची किंमत ₹, 18, comma, 000 आहे. त्याने दुरुस्तीसाठी आणखी ₹, 1500 खर्च केले. तो अजूनही फोनच्या स्थितीवर समाधानी नव्हता आणि त्याने तो 30, percent तोट्याने विकला.
दिनेशने त्याचा फोन कोणत्या किंमतीला विकला?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
अडकले?
अडकले?