If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

शेकडेवारीवरील शाब्दिक उदाहरणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

दिनेश हा अतिशय प्रभावीपणे आहारावर नियंत्रण ठेवत आहे. या महिन्यात त्याने त्याचे 16, percent वजन कमी केले आहे.
जर त्याचे वजन सुरुवातीला 75, start text, space, क, ि, ग, ्, र, ॅ, end text होते, तर आता त्याचे सध्याचे वजन किती आहे?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3, slash, 5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7, slash, 4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1, space, 3, slash, 4
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0, point, 75
  • 12, space, space, म, ज, क, ू, र, p, i किंवा 2, slash, 3, l, i, k, e, space, म, ज, क, ू, र, p, i सारखे pi चे अनेक
start text, क, ि, ग, ्, र, ॅ, end text
अडकले?
अडकले?