If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

व्यवहारी, दशांश अपूर्णांक आणि शेकडेवारी यांचा सहसंबंध

समस्या

खाली एक चौरस दाखविला असून त्या चौरसाचे शंभर समान चौरसात विभाजन केलेले आहे.
तर छायांकित भाग हा अपूर्णांक, दशांश अपूर्णांक आणि शेकडेवारीच्या रुपात दाखवा.
अपूर्णांक:
 • तुमचे उत्तर असावे
 • एक * योग्य * अपूर्णांक, जसे की 1/2 किंवा 6/10
 • एक * अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 10/7 किंवा 14/8
दशांश अपूर्णांक:
 • तुमचे उत्तर असावे
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
शेकडा:
 • तुमचे उत्तर असावे
 • पूर्णांक, जसे 6
 • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
 • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
 • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
 • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
 • 12  मजकूर pi किंवा 2/3like मजकूर pi सारखे pi चे अनेक
%