तुम्ही जर हा संदेश पाहत असाल तर त्याचे कारण हे की आम्हाला बहिस्थ संसाधने लोडींग करण्यात व्यतयय येत आहे.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

मुख्य साहित्य

शेकडेवारीचे अपूर्णांकांत रूपांतरण

समस्या

विशेषत: उन्हाळ्यात, सूरजच्या सौर पॅनेलने अपेक्षेप्रमाणे 110% इतकी उर्जा उत्पन्न केली.
सूरजच्या सौर पॅनेलने अपेक्षित उर्जेचा उत्पन्न केलेला भाग अपूर्णांकात सांगा?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4