If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

सरूप पदे एकत्र आणणे : उदाहरण

या राशीला आपण सोपे रूप देणार आहोत, त्यासाठी आपण सरूप पदे एकत्र आणणे या ज्ञानाचा उपयोग करणार आहोत . ठीक आहे? चला ते करूया! साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा