If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

बहुपदी वजा करा (परिचय)

समस्या

वजाबाकी करा.
तुमचे उत्तर प्रमाणरुप बहुपदीत असणे आवश्यक आहे.
(9n4+8)(9n4+2n3+5n2)=