If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

कोन प्रकार व रेषा जाणून आकारांचे वर्गीकरण करा

समस्या

जीन ने आकारांचे दोन गट केले.
गट अगट ब
यांपैकी कोणत्या नियमांचे पालन जीनने आकारांचे वर्गीकरण करण्यासाठी केले?
एक उत्तर निवडा :
अडकले?
अडकले?