If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

त्रिकोणांचे वर्गीकरण: बाजूंवरून आणि कोनांवरून

समस्या

मीराने एक त्रिकोण काढला. त्याच्या बाजूंची लांबी 3, start text, space, स, े, म, ी, end text, 4, start text, space, स, े, म, ी, end text, आणि 5, start text, space, स, े, म, ी, end text अशी आहे.
त्याचा एक कोन काटकोन व उर्वरित दोन कोन लघुकोन आहेत.
तर मीराने काढलेल्या त्रिकोणाचे वर्णन करण्यासाठी खालील विधान पूर्ण करा.
मीराने काढलेला त्रिकोण
आणि
आहे.
अडकले?
अडकले?