If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

पायाभूत गुणोत्तर

समस्या

प्रशिक्षक जॉनच्या लक्षात आले की त्याच्या बेसबॉल संघात 13 उजव्या हाताने खेळणारे खेळाडू आणि 2 डाव्या हाताने खेळणारे खेळाडू आहेत.
उजव्या हाताने खेळणा-या खेळाडूंचे डावखुऱ्या खेळाडूंशी गुणोत्तर काय आहे?
एक उत्तर निवडा :