If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

भाग : पूर्ण गुणोत्तराचे शाब्दिक उदाहरण

जेव्हा आपल्याला एकूण रक्कम आणि भागांमधील गुणोत्तर माहित असेल तेव्हा गुणोत्तर लागू करा. साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा