If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

विभाज्यतेच्या कसोट्या 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 करिता

पायाभूत विभाज्यतेच्या कसोट्या करिता उपयोगी उदाहरणे . साल खान द्वारे तयार केले.

व्हिडिओ उतारा