If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मसावि व लसावि शाब्दिक उदाहरणे

येथे आपल्याला दोन शाब्दिक उदाहरणे आहेत - एक लघुत्तम सामाईक विभाज्य शोधत आहे आणि दुसरा महत्तम सामाईक विभाजक शोधत आहे. फक्त ते आमच्याबरोबर हळूवारपणे वाचा आणि अनुसरण करा. तुम्हाला ते मिळेल. साल खान द्वारे तयार केले.

संवादात सामील व्ह्यायचे आहे का?

अद्याप कोणत्याही पोस्ट नाहीत.
तुम्हाला इंग्रजी समजते का? अधिक चर्चा पाहण्याकरता खान अकॅडमीच्या इंग्रजी साइटवर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ उतारा