If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

तुम्ही जर वेब-फिल्टरच्या मागे असाल तर खात्री करा की डोमेन *.kastatic.org आणि *.kasandbox.org अनब्लॉक्ड आहे.

मुख्य साहित्य

मसावि व लसावि शाब्दिक उदाहरणे

आपल्याला आवश्यक असू शकते:कॅल्क्युलेटर

समस्या

रॉनी आणि टॉम आज खेळायला मैदानावर गेले. रॉनी दर 6 दिवसांनी खेळायला जातो आणि टॉम दर 9 दिवसांनी जातो.
रॉनी आणि टॉम अजून किती दिवसांनी एकाच दिवशी मैदानावर खेळायला येतील?
  • तुमचे उत्तर असावे
  • पूर्णांक, जसे 6
  • एक * अचूक * दशांश, जसे 0.75
  • एक * सरलीकृत योग्य * अपूर्णांक, जसे 3/5
  • एक * सरलीकृत अयोग्य * अपूर्णांक, जसे 7/4
  • एक मिश्र संख्या, जसे की 1 3/4
दिवस
अडकले?
अडकले?